LIDEKO GARANTIEBEPALINGEN

 

Voor LiDEKO dakramen bieden wij 5 jaar garantie. Als gebreken niet te wijten zijn aan het product zelf, maar voortkomen uit de bestaande constructie(s), externe invloeden of onjuiste behandeling, dan zijn deze uitgesloten van de garantie.

 

Voor alle elektromotoren en bedieningssystemen is de garantie 2 jaar.

 

Voor decoratie- en zonweringsproducten is de garantie 2 jaar.

 

(vertaald, Duitse tekst is leidend)

 

--------------------

 

LIDEKO GARANTIEBEDINGUNGEN

Für LiDEKO Dachschiebefenster leisten wir 5 Jahre Garantie. Sind etwaige Mängel nicht auf das Produkt selbst, sondern auf bauliche Gegebenheiten, Fremdeinwirkungen oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen, sind diese von der Garantie ausgeschlossen.

Für alle Elektromotoren und Steuerzentralen beträgt die Gewährleistung 2 Jahre.

Für Dekorations- und Sonnenschutzprodukte beträgt die Gewährleistung 2 Jahre.

Friedrich Amelingmeyer Metallbau GmbH, Leyer Straße 150, 49076 Osnabrück